Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Dożywianie 2019 - informacja

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole informuje, że wnioski na dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu należy składać w tut. Ośrodku do dnia 14 grudnia 2018 r. (wnioski do pobrania lub napisane wg załączonego wzoru).

Pomoc w formie dożywiania dzieci przysługuje rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792, 00 zł.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, odcinek renty, odcinek emerytury, zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych itp.); 
  • nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo;
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Załączniki: