Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Pomoc Żywnościowa

INFORMACJA DOT. WYDAWANIA SKIEROWAŃ DO POPŻ PODPROGRAM 2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole informuje, że kolejny okres dystrybucji paczek żywnościowych w ramach:

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przewidywany jest od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

- 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej w Podprogramie 2018 proszone są o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryczywole