Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

O zespole

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Ryczywół został utworzony w związku z wejściem w życie nowych przepisów określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej (z dniem 22 czerwca 2023 r. weszła w życie zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej).

 

Obsługę administracyjno – techniczną oraz finansową zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół tel. 672 837 635, 603 503 16, e-mail: ops@ryczywol.pl

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania domowej. Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania mające na celu ochronę osób lub całych rodzin znajdujących się w kryzysie wynikającym z przemocy domowej, w tym realizacje procedury Niebieskiej Karty.

 

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą m.in. przedstawiciele:
- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej;
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Policji;
- oświaty;
- ochrony zdrowia;

- oraz kuratorzy sądowi.

Interdyscyplinarna współpraca zwiększa skuteczność pomocy pozwala także wykorzystać zasoby poszczególnych instytucji do ograniczania zjawiska przemocy domowej.

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej, poprzez

- diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

- inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

- koordynowanie i monitorowanie działań podejmowanych w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

- powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

- kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

Zespół interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe, których celem jest dokonanie indywidualnej diagnozy sytuacji osoby lub rodziny w związku z podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacja zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej w związku z wdrożeniem procedury „Niebieskie Karty”.

Nasza siedziba

Na zjęciu budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny

portal informacyjno-usługowy

225051111 - numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia