Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://opsryczywol.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 10.05.2013 r.
  • Data sporządzenia deklaracji dostępności: 20.03.2020 r.
  • Data ostatniej aktualizacji: 30.03.2021 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

Dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł,

- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

- skany dokumentów zamieszczane na stronie przesyłane są z innych Urzędów.

- nie wszystkie druki są dostępne cyfrowo.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

  • Osobą odpowiedzialną jest Agata Żak,
  • E-mail: a.zak@ryczywol.pl
  • Telefon: 67 28 37 002 wew. 27

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Mickiewicza 10, 64-630 Ryczywół.

Do budynku prowadzi 1 wejście, do wejścia prowadzą schody, przy schodach znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych.

Siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduje się na parterze budynku – biuro nr 7 i 8 oraz na piętrze biuro nr 11.

W budynku nie ma windy.

Na parterze budynku znajduje się oznakowana widocznym piktogramem toaleta, dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w instalację alarmową.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nasza siedziba

Na zjęciu budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 800-1600
Wtorek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

portal informacyjno-usługowy

225051111 - numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia