Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Utworzono dnia 22.01.2021

KRYTERIA OTRZYMANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO POWIĘKSZONEGO O DOPŁATĘ DO CZYNSZÓW

Jeśli jesteś najemcą lub podnajemcą lokalu mieszkalnego, otrzymujesz dodatek mieszkaniowy, a Twój dochód w stosunku do roku 2019 uległ obniżeniu, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o  dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie  3 miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku, jest co najmniej o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz

2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Warunek, o którym  mowa  w  punkcie 2,  uznaje  się  za  spełniony  również  w przypadku,  gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy  na  wniosku  o dodatek adnotacji "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu", zwanej dalej "adnotacją".

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek  z adnotacją, poza dokumentami, o których  mowa  w art. 7 ust.1  ustawy  z dnia 21czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - załącznik nr 1

2. oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15 zzzid pkt 2 i 3 - załącznik nr 2

3. dokumenty  potwierdzające  wysokość  miesięcznego  czynszu  opłacanego  przez  ubiegającego  się  o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu - załącznik nr 3


Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł.

Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z tej  decyzji  wcześniejszej  okres,  o którym  mowa  w art. 7 ust. 5  ustawy  z dnia  21 czerwca  2001 r.  o dodatkach mieszkaniowych,  skraca  się  do  miesiąca  poprzedzającego  miesiąc  pierwszej  wypłaty  dodatku  powiększonego o opłatę do czynszu.

Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek z adnotacją.

W przypadku  gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu  14 marca  2020 r. jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r.  W takim przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną.

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza siedziba

Na zjęciu budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 81

W poprzednim tygodniu: 148

W tym miesiącu: 422

W poprzednim miesiącu: 541

Wszystkich: 19311

portal informacyjno-usługowy

225051111 - numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia