Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Ryczywół

Dodatek osłonowy w 2024 r.

Utworzono dnia 24.01.2024

W dniu 31 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Ustawa powyższa daje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.

W celu otrzymania dodatku osłonowego należy złożyć stosowny wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.  Realizatorem dodatku osłonowego na rzecz mieszkańców Gminy Ryczywół jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole.

 

Dodatek osłonowy zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie przyznawany na pół roku, tj. na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

 

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, świadczenie przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

 

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku złożenia kilku wniosków, przez różnych członków gospodarstwa domowego, dodatek ten przyznawany będzie wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Dodatek zostanie wypłacony jednorazowo w terminie do 30 czerwca 2024 r.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO MIESZKAŃCY MOGĄ SKŁADAĆ:

– w formie elektronicznej: osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany mogą składać wnioski przez internet za pomocą systemów teleinformatycznych e - puap, empatia (taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym).

– w formie papierowej:

 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając korespondencję na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryczywole, ul. Mickiewicza 10 64-630 Ryczywół,

 • osobiście w siedzibie ośrodka w godzinach otwarcia.

 

UWAGA !!!

WNIOSEK POWINIEN BYĆ WYPEŁNIONY CZYTELNIE, DRUKOWANYM PISMEM.

 

PROSIMY RÓWNIEŻ PODAĆ NUMER TELEFONU, ADRES E-MAIL ORAZ NUMER KONTA BANKOWEGO.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW.

Wnioski należy składać w terminie od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 roku.

Wniosek złożony po dniu 30.04.2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

WYSOKOŚĆ DODATKU.

Jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

 • 228,80 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 343,20 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 486,20 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 657,80 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

Ważne!!!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków*, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

 • 286 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 429 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 607,75 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 822,25 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. 

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 


 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nasza siedziba

Na zjęciu budynek Urzędu Gminy, w którym mieści się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 730-1530

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 129

W poprzednim tygodniu: 110

W tym miesiącu: 252

W poprzednim miesiącu: 569

Wszystkich: 19710

portal informacyjno-usługowy

225051111 - numer telefonu dla Seniorów potrzebujących wsparcia